מסלול סיוע חדש להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם ולהעלאת הפריון בתעשיה

26 יוני 2022

מסלול ייצור מתקדם לעידוד הפריון – הוראת מנכ"ל 4.68

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה השיקה מסלול סיוע חדש למעבר מפעלים לעידן Industry 4.0 ולהעלאת הפיריון.

המסלול החדש, "מסלול ייצור מתקדם לעידוד הפריון" (הוראת מנכ"ל 4.68) משלב שני מסלולי סיוע מהשנים הקודמות: מסלול להעלאת הפריון ביחד עם מסלול ייצור מתקדם.

תקציב הסיוע בהקצאה זו עומד על 60 מלש"ח למפעלים בכל רחבי הארץ. ההקצאה הינה על בסיס תחרותי. במסגרת המסלול החדש יינתן מענק בשיעור של 20% – 30% מההשקעות שיאושרו, בהתאם למיקום המפעל.

מועד אחרון להגשת בקשות הינו 8.9.2022

עבור איזה השקעות ניתן לקבל סיוע

 • השקעה בטכנולוגיה חדשה ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה
 • השקעה בטכנולוגיות ייצור מתקדם

ליווי של צוות מומחים רב תחומי

צוות היועצים של BDO OPEX כולל מומחים בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, בתכנון קווי ייצור, בשיפור תהליכי ייצור, בתכנון וניהול שרשרת אספקה ובהטמעת מצויינות תפעולית.

BDO OPEX – ניסיון רב בהכנה וליווי תוכניות בהעלאת פריון וייצור מתקדם

חברת BDO Operational Excellence המתמחה ביעוץ תפעולי להעלאת פריון והטמעת אוטומציה ורובוטיקה במפעלי ייצור, ליוותה והכינה תוכניות השקעה לכ- 100 חברות, ב- 4 השנים האחרונות, שזכו במענקי השקעה של עשרות מיליוני ₪ במסגרת מסלולי סיוע אלו.

מהם מסלולי הסיוע

מסלול 1: מסלול להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

המסלול מתמקד בהשקעות בציוד טכנולוגי מתקדם והשקעות רכות לייעול תהליכים והעצמת ההון האנושי. תקרת ההשקעה המזכה הינה בהתאם לגודל הפעילות ועד 10 מלש"ח, ובמקרה של העתקת מפעל עד 15 מלש"ח.

מסלול 2: מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם

המסלול מתמקד בהשקעות בטכנולוגיות ייצור מתקדם המוגדרות ככאלה שמטרתם הוא ניהול, עיבוד וקישוריות מידע מרצפות הייצור ושרשראות האספקה. המסלול מחולק לשני תתי מסלולים לפי היקף ההשקעה:

 • תת מסלול 2א': להשקעות בהיקף של עד 2 מיליון ש"ח
 • תת מסלול 2ב': להשקעות בהיקף של 2 – 10 מיליון ש"ח

מי זכאי לגשת - קריטריונים ותנאי סף עיקריים

מפעל תעשייתי הפועל בישראל, לרבות קו ייצור שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית
 • הפעילות הייצורית מתרכזת באתר מסויים
 • בעיקר הפעילות היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשיה סדר C וענף משנה 3830 בסדר E על פי הלמ"ס.(למעט החרגות המפורטות בהוראת מנכ"ל 4.68)
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל כולל הכנסות הקבוצה בישראל, בהתאם לדוחות הכספיים, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח.
 • מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצור – מסלול ראשי בלבד: 5-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה כיצד מגישים בקשה

כיצד מגישים בקשה

על מבקש הסיוע להכין תוכנית השקעות בעזרת יועץ מלווה (העומד בקריטריונים של משרד הכלכלה) הכוללת את פירוט ההשקעות המבוקשות, תיאור הטכנולוגיה והמיכון, הצעות מחיר לציוד הנרכש, ותחזית לשיפור בפריון ו/או במספר מדדי ביצוע בפעילות המפעל.

רשות ההשקעות משתתפת ב-30% מעלות הכנת התוכנית ע"י יועץ מלווה.

שירותי BDO OPEX להכנה הבקשה וליווי לאורך חיי המסלול

תברתנו תעמיד צוות מומחים רב תחומי המלווה את הלקוח משלב בחינת העמידה בתנאי הסף דרך אישור הבקשה ועד ליישום התוכנית לאורך חיי המסלול.
 • בחינת עמידה בתנאי סף במסלול הסיוע הרלוונטי
 • גיבוש תכנית עבודה על ידי צוות מומחים רב תחומי הכוללת:
 • תיקוף תהליכי העבודה הקיימים והעתידיים במפעל
 • הגדרת מדדים ותוצאות רצויות אופטמיליים
 • גיבוש תוכנית השקעות (השקעות הוניות והן השקעות רכות)
 • ביצוע סימולציה לחיזוי מדדי התוצאה הנבחרים לאחר יישום תכנית ההשקעות
 • בחינת עמידה בתנאי סף במסלול הסיוע הרלוונטי
 • עזרה באיתור ספקים וקבלת הצעות מחיר שהינן חיוניות להגשת הבקשה
 • דיווח תוכנית ההשקעות במערכת מקוונת
 • השתתפות בפגישות עם הבודקים המקצועיים של רשות ההשקעות
 • מענה לשאלות הבהרה של משרד הכלכלה, עד לקבלת המענק
 • ליווי ביישום תוכנית העבודה המאושרת לאורך כל חיי המסלול

ליווי של צוות מומחים רב תחומי

צוות היועצים של BDO OPEX כולל מומחים בהטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם, בתכנון קווי ייצור, בשיפור תהליכי ייצור, בתכנון וניהול שרשרת אספקה ובהטמעת מצויינות תפעולית.

BDO OPEX – ניסיון רב בהכנה וליווי תוכניות בהעלאת פריון וייצור מתקדם

חברת BDO Operational Excellence המתמחה ביעוץ תפעולי להעלאת פריון והטמעת אוטומציה ורובוטיקה במפעלי ייצור, ליוותה והכינה תוכניות השקעה לכ- 100 חברות, ב- 4 השנים האחרונות, שזכו במענקי השקעה של עשרות מיליוני ₪ במסגרת מסלולי סיוע אלו.

למידע נוסף,  בדיקת זכאות ועמידה בתנאי סף, צרו קשר:

גדעון כהן
054-6688171
gideon@bdo-opex.co.il

המידע בדף זה הנו תמצית מידע בלבד. המסמך המחייב הנו המידע המתפרסם באתר משרד הכלכלה תחת הוראת מנכ"ל 4.68

גלילה לראש העמוד
Open chat
1
דבר ישירות עם גדעון
שלום,
במה אוכל לעזור?
דילוג לתוכן