ניהול פרויקטים הנדסיים

היחידה לניהול פרויקטים הנדסיים עוסקת בניהול כולל של פרויקטים הנדסיים בענף הבנייה ומוודאת כי הפרויקט מיושם על הצד הטוב ביותר, לשביעות רצון היזם ולקוחות הקצה.

שרותים  >  ניהול פרויקטים הנדסיים

פרויקטים הנדסיים מורכבים במגזר הממשלתי, הציבורי והפרטי משלבים פונקציות וגורמים תכנוניים וביצועיים שונים. ניהול הנדסי מיטבי מעורב בכל שלבי הפרויקט, החל מהתכנון והפרטים הראשוניים, דרך פיקוח וניהול הביצוע ועד לסיום הפרויקט.

היחידה לניהול פרויקטים הנדסיים פועלת לאורך כל שלבי הפרויקט: ייזום – איפיון – ניהול תכנון – ניהול ותיאום ביצוע – מסירה – אכלוס לתקופת הבדק. הפעילות מתבססת על מתודולוגיית "הבטחת פרויקט" (Project Assurance), המדגישה את הצורך בתכנון מוקפד, לצד בחינה וניהול של סיכונים אפשריים. זאת, במטרה להביא לביצוע מיטבי של הפרויקט באמצעות פלטפורמה ניהולית אחת וסנכרון בין כל הגורמים המעורבים. מתודולוגייה זו מאפשרת ניהול תקין של מחזור החיים של הפרויקט לאורך כל שלביו, תוך התאמה לציפיות היזם והספקים השונים.

אנו מעמידים לרשותכם את הידע והניסיון שצברה בתחום, תוך הקפדה על יישום של מרכיבים ההכרחיים להצלחת הפרויקט: סנכרון, ניהול משאבים, פיקוח על איכות ועמידה בלוחות זמנים.

שירותי הייעוץ וליווי הפרויקטים שלנו כוללים:

  • פרוגרמות
  • ניהול ותיאום התכנון
  • פיקוח וניהול הביצוע
  • ניהול לוחות זמנים (PMO)
  • בקרה הנדסית ותקציבית