מגזר ממשלתי ומוניציפאלי

סקטורים  > מגזר ממשלתי ומוניציפאלי

המגזר הציבורי בישראל רחב ומגוון וכולל בתוכו משרדי ממשלה, שלטון המקומי וחברות ממשלתיות. כל אחד מהשחקנים הללו מחזיק במאפיינים הייחודיים לו ומצריך ידע והבנה ספציפיים ורוחביים במערכת כלכלית וחברתית המקשרת בינם לבין עצמם, כמו גם אל מול חברות מסחריות והציבור הרחב.

בשנים האחרונות גוברת המגמה של שיפור תהליכי העבודה וקבלת החלטות, התייעלות ופרודוקטיביות במגזר הציבורי. אנו מציעים סל של שירותים מותאמים לאופי ולצרכים של הגופים הפעילים במגזרים אלו.

בין לקוחותינו