בריאות

סקטורים  >  בריאות

מערכת הבריאות הציבורית בישראל עוברת שינוי עמוק עם שינוי הגישה של המדינה ומימוש של תהליכי הפרטה. תהליכים אלו משפיעים רבות על הניהול והתפעול של מוסדות הבריאות הקיימים ומעמידים אתגרים חדשים בתהליכי המעבר והסתגלות למציאות חדשה, תוך שמירה או שיפור על רמת שירותים בריאותיים הולמת.

קו פרויקט מלווה בשנים האחרונות גופים שונים בתחום.

בין לקוחותינו

אנשי קשר