המאיץ לפריון בתעשייה

התאחדות התעשיינים בשיתוף עם BDO מציעה לחברי ההתאחדות תכנית ייחודית להגדרת מפת דרכים להעלאת הפריון והרווחיות ובחינת ההתאמה לקבלת מענקים במסגרת תוכניות הסיוע של הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

במסגרת התוכנית תתבצע גם הערכת איתנות פיננסית לשיפור הרכב המימון.

אודות התכנית

על מנת להתמודד ולהוביל בשוק תחרותי, מפעלים יצרניים עומדים בפני אתגר של שיפורים טכנולוגיים ותפעוליים באופן בלתי פוסק, זאת במטרה להוביל לעליה ברווחיות

בכדי להגיע לעלייה זו נדרשים מפעלים להעלות את פריון הייצור באופן הבא:

 • השקעה במיכון והעלאת תפוקה
 • הכנסת אוטומציה ורובוטיקה להתייעלות ולהקטנת התלות בכ"א 
 • הטמעת ציוד מתקדם – Industry 4.0, לשיפור אבטחת איכות התוצר והקטנת פחת בייצור
 • עדכון תהליכי העבודה ומצוינות תפעולית 
 • בחינת מערך מימון ההון החוזר, השקעות וניתוח רווחיות 

מטרות התוכנית:

 1. אבחון מצב קיים מבחינת הבשלות הטכנולוגית של החברה וחסמים לשיפור הפריון 
 2. הגדרת מפת דרכים להסרת החסמים והמלצות אופרטיביות לשיפור הפריון
 3. הערכה היקף ההשקעה הנדרשת ותכנית החזר השקעה
 4. בחינת התאמה להגשת בקשה לקבלת מענקים עבור השקעות ממשרד הכלכלה
 5. שיפור הרכב המימון והאשראי לצרכי שיפור רווחיות

מטרות התוכנית

קהל יעד

 • חברי התאחדות התעשיינים בלבד
 • מפעל יצרני עם מחזור מכירות שנתי בהיקף של 20 מלש"ח לפחות
 • נכונות לביצוע השקעה בהיקף של 1.5 מלש"ח בטווח של 3 השנים הקרובות

שלבי התכנית

מיפוי וניתוח תהליכי הייצור והתפוקות, זיהוי צווארי בקבוק ותהליכים אשר מגבילים את כושר הייצור.

הגדרת פתרונות תפעוליים לשחרור צווארי הבקבוק, תוך בחינת איזון תהליך הייצור ושרשרת האספקה להשגת יעדי התפוקות המבוקשים.

הערכה ראשונית לעלויות והפנייה לספקים מתמחים, לקבלת הצעות מחיר ראשוניות.

ביצוע אבחון המצב הפיננסי, על מנת לאפשר שיפור הרכב המימון לפעילות המפעל.

בחינת עמידה בתנאי סף של תוכניות סיוע של משרד הכלכלה (על סמך תוכניות שפורסמו בשנת 2020).

תוצרים

דו"ח מצב קיים,
תפעולי ופיננסי
מפת דרכים להתייעלות
תפעולית להעלאת הפריון
המלצות לשיפור
איתנות פיננסית
המלצה למסלולי
סיוע רלוונטיים

עלות התכנית

מחיר השירות הינו 18,000 ₪ + מע"מ * (לאחר הנחה של 50% לחברי התאחדות התעשיינים)

מסגרת זמן לביצוע השירות: 8 שבועות הכוללות 2-3 פגישות / zoom.

*המחיר מתייחס למפעל באתר ייצור אחד

לפרטים נוספים:
אביב חצבני, המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים
052-6893720 avivh@industry.org.il

קבלת פרטים והצטרפות לתוכנית